Categories:

P E R S B E R I C H T
Zaandam, 28 augustus 2023

Resultaten lager dan vorig jaar

  • Omzetdaling van 10% tot € 501 miljoen (vorig jaar: € 558 miljoen)
  • Kostenniveau 6% hoger dan vorig jaar
  • Operationeel resultaat daalt met 48% naar € 33 miljoen (vorig jaar: € 64 miljoen)
  • Nettoresultaat € 25 miljoen (vorig jaar: € 48 miljoen)

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland:
“De berichten die in de media verschijnen over de bouw zijn al geruime tijd grotendeels pessimistisch: te snel gestegen hypotheekrentes, hoge bouwkosten, te weinig en vertraagd afgegeven bouwvergunningen, de stikstof- en PFAS-problematiek, inflatie in het algemeen, beslissers die op hun handen blijven zitten, allemaal berichten die door een groot bouwbedrijf werden samengevat als ‘een perfect storm voor de bouw’. Dit klinkt dramatisch, maar feit is dat de onderliggende volumes in de bouw en daarmee de verkopen van de TABS Holland-bedrijven stevig dalen.

In dit persbericht rapporteren wij over de halfjaarcijfers 2023 en het is daarbij goed om in het achterhoofd te houden dat begin 2022 Corona nog een positief effect op onze handel had. Maar ook in vergelijking tot de periode vóór Corona vallen de volumes in het eerste halfjaar 2023 tegen.

Vanwege de achterblijvende verkopen en oplopende kosten, passen wij onze organisatie aan, maar ook vanwege de verwachting dat de perfect storm voor de bouw niet op korte termijn zal gaan liggen. Demissionair minister De Jonge van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening heeft gezegd dat hij verwacht dat er in 2024 sprake zal zijn van een forse dip in de bouw. De kosten aanpassen en tegelijkertijd de kennis in de organisatie behouden, dat is een van onze uitdagingen. En zoals al eerder aangegeven delen wij de verwachting dat de lange termijn vraag voor de bouw positief is, maar wij delen ook de inschatting van minister De Jonge voor het jaar 2024.

Naast dit minder positieve nieuws hebben wij in de eerste helft van dit jaar als TABS Holland kunnen publiceren dat we twee bedrijven hebben overgenomen: KoningsBlaauw Houthandel in Oosterwolde en De Jong Hout en Staalhandel in Rhenen.

We zijn blij met deze mooie en gezonde bedrijven. Bij de opname van KoningsBlaauw en De Jong in de TABS Holland-organisatie proberen we verdere groei van de bedrijven te bevorderen. In de tweede helft van het jaar zullen we de samenwerking verder intensiveren en de service die we hierdoor aan klanten kunnen bieden verder uitbouwen. De overnames illustreren dat we ook in een tijd dat de markt niet meezit kansen blijven benutten. Hiermee breiden we ons netwerk uit en kunnen we onze klanten nog beter bedienen. En dat past weer goed bij ons het motto ‘elke dag een stapje beter’.”

Toelichting op de resultaten
De omzetdaling van € 558 miljoen naar € 501 miljoen is het gevolg van afnemende volumes en prijsdalingen. De bruto marge is gedaald ten opzichte van vorig jaar en de kosten zijn fors hoger. Daarmee is het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar onder druk komen te staan. Hetzelfde geldt voor het nettoresultaat.
De balans van TABS Holland is ten opzichte van vorig jaar korter geworden, met name als gevolg van werkkapitaal reductie. Het aantal fte’s is licht toegenomen als gevolg van de overnames.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn pessimistisch, zoals eerder in dit persbericht toegelicht. De verwachting is dan ook dat de resultaten ook in de tweede helft van dit jaar lager zullen zijn dan vorig jaar. Met zekerheid kan gesteld worden dat TABS Holland zich onveranderd zal inspannen om goed samen te werken met onze klanten en leveranciers, waarbij we oog houden voor kosten en werkkapitaal.

/ / / / / / /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit vijftien verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen, Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen en Hormes Bouwmaterialen, Alex van Gruijthuijsen, Houthandel Looijmans en De Jong Hout en Staalhandel, met elk één vestiging;
  • en de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), KoningsBlaauw Houthandel, RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten (HGPro), Centrop Houtimport, Withagen Houtprodukten, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (drie vestigingen).

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.