PersberichtZaandam, 26 augustus 2021 Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2021 • Omzetstijging van 24% tot € 502 miljoen (vorig jaar: € 405 miljoen)• Kostenniveau 11% hoger dan vorig jaar• Operationeel resultaat stijgt met 88% naar € 68 miljoen (vorig jaar: € 36 miljoen)• […]
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 11 mei 2021 om 14.00 uur nog vast te stellen, maar naar alle waarschijnlijkheid virtueel AGENDA Opening en mededelingen Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid in het […]
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op dinsdag 11 mei 2021 wordt om 14.00 uur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) gehouden. Als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus, wordt het naar alle waarschijnlijkheid een virtuele […]