De aandelen van Timber and Building Supplies Holland N.V. worden verhandeld op de incourante markt (NPEX), buiten de officiële notering. Timber and Building Supplies Holland hecht groot belang aan goede corporate governance en hanteert daarom de Corporate Governance Code als leidraad voor haar corporate governance beleid. De kernbegrippen openheid en zeggenschap van aandeelhouders staan hierbij centraal.

Meer weten over NPEX en TABS Holland? Klik op de onderstaande link voor de NPEX website.