Alle houtproducten in het assortiment zijn van verantwoord beheerde afkomst

Verantwoord bosbeheer is cruciaal voor behoud van biodiversiteit. Dit geldt voor alle bossen…

Onverkoopbare houtproducten dienen als grondstof voor
andere/nieuwe producten

Niet alle producten of materialen zijn primair  verkoopbaar. Denk hierbij aan schaafsel…

Het Assortiment losmaakbare- en opnieuw te gebruiken producten wordt vergroot

Om circulair ingezet te kunnen worden moeten producten weer losmaakbaar zijn van het…

Circulaire en/of biobased niet-houtproducten worden opgenomen in het assortiment

In ons assortiment streven we, naast onze houtproducten, naar een steeds groter aandeel…

Producten zijn CO2-neutraal of nemen co2 op


Om beton of aluminium producten te maken wordt er veel CO2 uitgestoten, terwijl hout…

CO2-uitstoot van transport (goederen en personen) en gebouwen wordt teruggedrongen

We zijn ons dagelijks bewust van de CO2-uitstoot van ons transport en onze werkplekken. Dit…

Verpakkingen worden recyclebaar om daarmee te besparen op verpakkingsafval

Samen met onze leveranciers zorgen we er voor dat verpakking van kwetsbare producten…

Arbeidsaanbod voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt vergroot

TABS Holland is er trots op dat ze aspirant status heeft op de PSO ladder. Daarmee laten we…