Categories:

15 maart 2011

PontMeyer verbetert operationeel resultaat in moeilijke markt

  • Omzet daalt met 7,8% tot € 303,7 miljoen (2009: € 329,5 miljoen) 
  • Kostenniveau afgenomen met 9,3% (€ 8,0 miljoen)
  • Stijging operationeel resultaat vóór bijzondere posten tot € 1,3 miljoen negatief (2009: € 3,3 miljoen negatief)
  • Het netto resultaat bedraagt € 2,7 miljoen negatief (2009: € 12,6 miljoen negatief)
  • De onderneming stelt voor om over 2010 geen dividend uit te keren 

Anne Schouten, voorzitter Raad van Bestuur PontMeyer: “In 2010 heeft de bouw zich niet hersteld na de scherpe daling van het bouwvolume in 2009.  De daling heeft zich in 2010 doorgezet. De bouw is laatcyclisch en daardoor zijn de gevolgen van de economische crisis nog duidelijk merkbaar, daar waar andere branches al uit het dal kruipen.

Door de reorganisatie die in 2009 is gestart zijn de kosten structureel verlaagd. 
Om de service te verbeteren, de voorraad te verlagen en de transportkosten terug te dringen is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe Logistieke Blauwdruk. In dit plan wordt het aantal plaatsen van waaruit bezorgd wordt, teruggebracht van 32 naar 7 logistieke service punten.

De centrale houtbewerking van De Twee Gebroeders, de logistieke activiteiten van de groothandel Trima en de voorraad en bewerkingsfaciliteiten van Trespont zijn om dezelfde redenen in Zaandam ondergebracht.

Bovendien hebben we veel aandacht besteed aan de verbetering van onze commerciële basisprocessen. Een breed assortiment en een uitgekiende voorraad zijn hierbij essentieel. En de klant staat vanzelfsprekend nummer 1.

In deze cyclisch markt zijn we in staat om de financieringsbehoefte te beheersen in mindere tijden en sterk te verlagen in goede tijden.”

Toelichting op de resultaten
De ontwikkelingen op de afzet- en aanvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van € 303,7 miljoen (2009: € 329,5 miljoen) werd een operationeel resultaat voor bijzondere posten geboekt van € 1,3 miljoen negatief (2009: € 3,3 miljoen negatief). Het netto resultaat na belastingen inclusief bijzondere baten en lasten nam toe tot € 2,7 miljoen negatief (2009: € 12,6 miljoen negatief). 
Mede als gevolg van prijsstijgingen zijn de voorraden opgelopen van € 51,3 miljoen eind 2009 tot € 55,6 miljoen in 2010. Het aantal debiteurendagen is in 2010, ondanks de moeilijke tijden, niet opgelopen.

Begin 2009 is een reorganisatieplan opgesteld, ondermeer met als doel om het aantal medewerkers in alle delen van de organisatie te verminderen tot 821 fte’s eind 2010. Dit plan is gedurende het jaar afgerond en ultimo 2010 bedraagt het aantal fte’s 808.
De voorziening die begin 2009 is genomen om het reorganisatieplan ten uitvoer te brengen was toereikend.

Dividend
De onderneming stelt voor om over 2010 geen dividend uit te keren.
 
Vooruitzichten
De laatste voorspellingen van de bouwproductie geven aan dat het jaar 2011 nog zwaar zal zijn voor de bouwbedrijven en de toeleveranciers. Het Economisch Instituut voor de Bouw geeft aan dat naar verwachting de bodem in 2010 is bereikt. Het instituut prognotiseert 1% groei van de bouwproductie in 2011 en verdere groei in 2012. Dit moet uiteraard wel gezien worden tegen de achtergrond van een aanvankelijk nog laag productieniveau. De verdere verbetering van de organisatie, de verlaging van het kostenniveau en de verkorting van de balans vormen voor PontMeyer de uitgangspositie om deze moeilijke marktomstandigheden goed door te komen.
De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen worden ingeschat, maken het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2011.

PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.