Categories:

1 september 2010

  • Omzet nam af met 11,9% tot € 157,1 miljoen (H1 2009: € 178,3 miljoen)
  • Volumedaling 12,9%
  • Kostenniveau afgenomen met 11,6% (€ 5,3 miljoen)
  • Operationeel resultaat vóór afschrijving goodwill en bijzondere posten € -0,6 miljoen (H1 2009: € -2,5 miljoen) 
  • Nettoresultaat € -1,3 miljoen (H1 2009: € -10,9 miljoen)


Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “De gevolgen van de aanhoudende crisis in de bouwkolom zijn ook in de eerste helft van 2010 duidelijk merkbaar in het marktsegment waar PontMeyer werkzaam is. Na een zwak 2009 is het volume in 2010  verder gedaald.

Vorig jaar is binnen PontMeyer een reorganisatie ingezet die in de eerste helft van 2010 is afgerond. De organisatie is hiermee aangepast aan de markt en het kostenniveau van de onderneming is aanzienlijk gedaald. 

De vooruitzichten voor de komende periode zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten niet rooskleurig. Op basis van deze onzekere marktomstandigheden kan Pontmeyer geen uitspraken kan doen over de resultaten in de tweede helft van 2010.” 

Toelichting op de resultaten
De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009 met 11,9% afgenomen van € 178,3 miljoen tot € 157,1 miljoen. Deze afname is te verklaren door een afname van het volume (12,9%) gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de gemiddelde verkoopprijs (1,0%).

De brutomarge was met 25,5% gelijk aan het eerste halfjaar van 2009. De voorraadresultaten in het eerste halfjaar van 2010 € 0,9 miljoen positief, tegen € 0,9 miljoen negatief in het eerste halfjaar van 2009. 

Met name als gevolg van de in 2009 ingezette reorganisatie nam het kostenniveau t.o.v. 2009 af met 11,6%.

Vooruitzichten  
De effecten van de economische crisis werken nog altijd fors door in de markt waarin PontMeyer actief is. Het lage investeringsniveau in het bedrijfsleven gecombineerd met een laag aantal verkochte woningen hebben een sterk negatief effect op de ontwikkeling van de bouwproductie. De algemene verwachting is dat de vraag in de tweede helft van 2010 niet zal verbeteren.