Categories:

13 september 2011

PontMeyer verbetert resultaten in uitdagende markt

  • Omzet stijgt met 8,6% tot € 170,7 miljoen (H1 2010: € 157,1 miljoen)
  • Kostenniveau neemt af met 2,8% (€ 1,1 miljoen)
  • Operationeel resultaat vóór bijzondere posten verbetert met € 3,0 miljoen (H1 2010: € -0,6 miljoen) 
  • Nettoresultaat € 1,2 miljoen (H1 2010: € -1,3 miljoen)
  • Werkkapitaal daalt met € 15,4 miljoen tot € 45,9 miljoen (H1 2010: € 61,3 miljoen)


Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “We hebben onze resultaten verbeterd in een markt die zonder meer uitdagend genoemd kan worden. De eerste helft van 2011 zijn de bouwactiviteiten licht toegenomen ten opzichte van die in de eerste helft van 2010. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door het feit dat in het begin van dit jaar het bouwweer aanzienlijk beter was dan vorig jaar, toen kon door de strenge vorst bijna niet buiten worden gewerkt. In die zin is er nog geen sprake van een structurele stijging van de vraag in het marktsegment waarin PontMeyer werkzaam is. Desondanks steeg de omzet in het eerste half jaar ten opzichte van vorig jaar met ruim 13 miljoen euro, oftewel 8,6%.

De reorganisatie die in 2009 is ingezet heeft tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid. In 2011 is het kostenniveau van de onderneming verder gedaald. Ook het werkkapitaal is aanzienlijk teruggebracht.

De vooruitzichten voor de komende periode zijn volgens voorspellingen van toonaangevende instituten nog niet rooskleurig. Op basis van deze onzekere marktomstandigheden kan Pontmeyer, zeker gezien de actuele financieel-economische ontwikkelingen, geen uitspraken doen over de resultaten van 2011.”   

Toelichting op de resultaten
De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010 met 8,6% toegenomen van € 157,1 miljoen tot € 170,7 miljoen. Ondanks de volumestijging lag het kostenniveau 2,8% onder dat van vorig jaar. Het operationeel resultaat voor bijzondere posten bedroeg € 3,0 miljoen (2010: € -0,6 miljoen). Het netto resultaat was met € 1,2 miljoen ruim € 2,5 miljoen beter dan vorig jaar.
De financiële consequenties van de verkoop van de activiteiten van HKN Heerenveen zijn volledig afgewikkeld en verantwoord in deze halfjaarcijfers.
De voorraden zijn in het eerste halfjaar van 2011 met € 6,6 miljoen gedaald, waardoor – mede in combinatie met de positieve kasstroom uit operationele activiteiten – de bankschuld ten opzichte van eind 2010 is gedaald met € 12,6 miljoen.

Vooruitzichten  
De effecten van de economische crisis zijn in onze laat-cyclische sector nog altijd fors. Het productieniveau in de bouw is laag. De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2011.