Categories:

26 augustus 2013

PontMeyer realiseert zwarte cijfers

  • Omzet daalt met 8,6% tot € 135,1 miljoen (H1 2012: € 147,9 miljoen)
  • Kostenniveau neemt af met 7,4% (€ 2,7 miljoen)
  • Operationeel resultaat vóór bijzondere posten stijgt naar € 1,4 miljoen (H1 2012: € 1,2 miljoen)
  • Netto resultaat € 0,1 miljoen positief (H1 2012: € 0,8 miljoen negatief)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2012 gestegen, ondanks de verminderde vraag naar hout en bouwmaterialen. De bouw laat nog geen structureel herstel zien. In de eerste helft van 2013 zijn de bouwactiviteiten in het eerste kwartaal sterker afgenomen dan in het tweede kwartaal. De vorstperiode was erg lang en daardoor was het aantal productiedagen voor onze klanten relatief laag. De tijdelijke BTW-maatregel, waardoor de uurtarieven van het bouwbedrijf met 15% zijn gedaald, lijkt enig positief effect te sorteren in de renovatie. De omzet van PontMeyer daalde in het eerste halfjaar van 2013 ten opzichte van 2012 met ruim € 12,8 miljoen, oftewel 8,6%.

De omzetdaling is gecompenseerd met 7,4% lagere kosten, o.a. gerealiseerd door hogere efficiency op personeelsgebied en in de logistiek. In de eerste helft van 2013 zijn verschillende aanvullende kostenmaatregelen getroffen om de afgenomen omzet verder te compenseren. Er wordt ook hard gewerkt aan de omzetkant, bijvoorbeeld door verlenging van de openingstijden op zaterdag bij een aantal vestigingen en op andere terreinen van klantgerichtheid.

Ook het afgelopen halfjaar was de markt duidelijk slechter dan toonaangevende instituten zoals het Economisch Instituut voor de Bouw hadden ingeschat. Op basis van de onzekere marktomstandigheden kan PontMeyer geen uitspraken doen over de resultaten van geheel 2013.”

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Toelichting op de resultaten
De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012 met 8,6% gedaald van € 147,9 miljoen tot € 135,1 miljoen. Het kostenniveau ligt 7,4% onder dat van vorig jaar. Het operationeel resultaat voor bijzondere posten bedroeg € 1,43 miljoen (2012: € 1,17 miljoen).

Het netto resultaat bedraagt € 0,1 miljoen positief ten opzicht van € 0,8 miljoen negatief vorig jaar.

Vooruitzichten
De effecten van de economische crisis zijn in onze sector onverminderd fors. Het productieniveau in de bouw is laag. De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2013.