Categories:

26 augustus 2014

Groei PontMeyer in eerste halfjaar 2014

  • Omzet stijgt met 8,6% tot € 146,8 miljoen (H1 2013: € 135,1 miljoen)
  • Kostenniveau 0,1% hoger (€ 0,1 miljoen)
  • Operationeel resultaat vóór bijzondere posten stijgt naar € 4,7 miljoen (H1 2013: € 1,4 miljoen)
  • Netto resultaat € 3,0 miljoen (H1 2013: € 0,1 miljoen)
  • Nieuwe aandelen ter waarde van € 13,0 miljoen uitgegeven

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2013 gestegen, dankzij de duidelijk toegenomen vraag naar hout en bouwmaterialen en een fractionele kostenstijging. De toegenomen vraag is het gevolg van de zachte winter van 2014, maar er is ook sprake van een licht herstel van de bouw. Het aantal productiedagen van onze klanten was in het eerste kwartaal fors hoger ten opzichte van 2013. De tijdelijke verlaging van de BTW op de uurtarieven van het bouwbedrijf speelt ook een rol, vanwege het positieve effect op de renovatie. De omzet van PontMeyer steeg in het eerste halfjaar van 2014 ten opzichte van 2013 met ruim € 11,7 miljoen, oftewel 8,6%. De groothandel nam een relatief groot deel van deze stijging voor haar rekening.

De omzetontwikkeling had slechts een fractionele kostenstijging van 0,1% tot gevolg, dankzij de kostenmaatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen op personeelsgebied en in de logistiek. De afgelopen jaren is ook hard gewerkt aan de omzetkant, door verhoging van de productkennis van de medewerkers, verlenging van de openingstijden en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid.

Ook het afgelopen halfjaar kwamen de verwachtingen van toonaangevende instituten zoals het Economisch Instituut voor de Bouw niet overeen met de markt. Om die reden, maar ook vanwege de aanhoudend onzekere marktomstandigheden, kan PontMeyer geen uitspraken doen over de resultaten van geheel 2014.”

Toelichting op de resultaten
De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 met 8,6% gestegen van € 135,1 miljoen tot € 146,8 miljoen. Het kostenniveau ligt 0,1% boven dat van vorig jaar. Het operationeel resultaat voor bijzondere posten bedroeg € 4,75 miljoen (2013: € 1,43 miljoen). Het netto resultaat bedraagt € 3,0 miljoen positief ten opzicht van € 0,1 miljoen vorig jaar. Het eigen vermogen van PontMeyer is met € 13,0 miljoen versterkt door de uitgifte van nieuwe aandelen.

Vooruitzichten
De onzekerheid over de ingeschatte omvang van het bouwvolume maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten van geheel 2014. PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.