Categories:

28 augustus 2012

Operationeel resultaat PontMeyer positief in aanhoudend uitdagende markt

  • Omzet daalt met 13% tot € 147,9 miljoen (H1 2011: € 170,7 miljoen)
  • Kostenniveau neemt af met 7% (€ 2,7 miljoen)
  • Operationeel resultaat vóór bijzondere posten daalt tot € 1,2 miljoen
  • Reorganisatielast genomen van € 1,3 miljoen
  • Netto resultaat € -0,8 miljoen (H1 2011: € 1,2 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “Het resultaat over het eerste halfjaar is gedaald door de verminderde vraag naar hout en bouwmaterialen. Immers, de Nederlandse economie is niet hersteld en dat geldt zeker voor de bouw. De eerste helft van 2012 zijn de bouwactiviteiten afgenomen ten opzichte van de eerste helft van 2011. Was in de eerste helft van 2011 nog sprake van een lichte opleving van de markt, na de bouwvak van 2011 is een daling ingezet, die tot dusver aanhoudt. De omzet daalde in het eerste half jaar van 2012 ten opzichte van 2011 met ruim 22 miljoen euro, oftewel 13%.
 
De omzetdaling is gedeeltelijk gecompenseerd met lagere kosten, o.a. gerealiseerd met de onlangs afgeronde efficiencyslag op logistiek gebied. In de eerste helft van 2012 zijn verschillende kostenmaatregelen getroffen om de afgenomen omzet verder te compenseren, waaronder een concernbrede, relatief kleine reorganisatie.

Het afgelopen half jaar was de markt duidelijk slechter dan toonaangevende instituten zoals het Economisch Instituut voor de Bouw hadden ingeschat. Maar ook sectorrapporten van bijvoorbeeld banken gaven een verwachting voor de bouwmarkt in 2012 die te optimistisch was in vergelijking tot de werkelijkheid over de eerste helft van 2012.”
 
Toelichting op de resultaten
De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011 met 13% gedaald van € 170,7 miljoen tot € 147,9 miljoen. Het kostenniveau ligt 7% onder dat van vorig jaar. Het operationeel resultaat voor bijzondere posten bedroeg € 1,2 miljoen (2011: € 3,0 miljoen).
Om zich aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden heeft PontMeyer de afgelopen jaren aanpassingen in de organisatie doorgevoerd om het kostenniveau structureel te kunnen verlagen. In de eerste helft van 2012 is een voorziening van € 1,3 miljoen opgenomen voor aanvullende maatregelen die naar verwachting in de tweede helft van 2012 zullen worden doorgevoerd.
Door deze bijzondere last is het netto resultaat met € 0,8 miljoen negatief € 2,0 miljoen lager dan vorig jaar.
 
Vooruitzichten
De effecten van de economische crisis zijn in onze laat-cyclische sector onverminderd fors. Het productieniveau in de bouw is laag. De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel 2012.