Categories:

P E R S B E R I C H T
Zaandam, 21 maart 2024

Resultaten lager dan vorig jaar

  • Omzetdaling van 10,7% tot € 917 miljoen (2022: € 1.027 miljoen)
  • Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 2,8% ten opzichte van 2022
  • Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten € 46 miljoen (2022: € 88 miljoen)
  • Resultaat na belastingen € 36 miljoen (2022: € 67 miljoen)
  • Resultaat per aandeel € 5,63 (2022: € 10,56)
  • Dividendvoorstel per aandeel € 3,95 (2022: € 3,95)

Bert van Veldhuizen, CEO van Timber and Building Supplies Holland:
“Voor TABS Holland was 2023, mede door verdere daling van de inkoopprijzen, een duidelijk ander jaar dan de goede jaren 2020 tot en met 2022. Inmiddels lijkt de ontwikkeling op de inkoopmarkt stabieler, maar de markt is nog wel in beweging. De volumes waren lager doordat portefeuilles van klanten in het algemeen kleiner zijn geworden. De verkoop van nieuwbouwwoningen en de vraag naar verbouw en renovatie nam af. De inflatie in 2023 was nog altijd hoog. In combinatie met de gestegen rente zet dit een rem op investeringen en daarmee op nieuwe bouwprojecten (zowel groot als klein). Dit alles heeft zijn weerslag gehad op TABS Holland en heeft geresulteerd in een lagere omzet en marge, en hogere kosten.

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de nog altijd geldende importbeperkingen die voor Rusland en Wit-Rusland gelden, blijven verstoringen van de supply chains aanwezig. De beschikbaarheid van materialen in 2023 was beter dan het jaar ervoor, maar toch blijven er nog diverse uitdagingen.

De impact van al deze effecten op de markt van TABS Holland is significant. Maar door de wijze waarop TABS Holland met deze marktomstandigheden is omgegaan, is het jaar afgesloten met een weliswaar tegenvallend, maar gezien de omstandigheden acceptabel bedrijfsresultaat.

Ook dit jaar was het hard werken om de klanten in de uitdagende omstandigheden goed te blijven bedienen. We zijn dan ook trots op de manier waarop alle medewerkers van TABS Holland zich hebben ingezet en het resultaat dat we samen met klanten en leveranciers hebben bereikt en wij bedanken hen daarvoor hartelijk.

In de rapportage van het EIB van januari jl. wordt de verwachting uitgesproken dat de totale bouwproductie in 2024 met ongeveer 3,5% zal afnemen. Zowel de woningbouw- als de utiliteitsbouwproductie krimpt naar verwachting met 4%. Als gevolg van de daling van het aantal afgegeven vergunningen neemt de productie van woningen en utiliteitsgebouwen met circa 10% af. Ook voor de grond-, weg- en waterbouw wordt een daling verwacht van 1,5%. Voor renovatie en verbouw in de woning- en de utiliteitssector wordt wel een beperkte groei verwacht, met name als gevolg van de behoefte tot verduurzaming. Het EIB geeft hierbij ook aan dat de onzekerheden bij deze prognoses groter zijn dan gebruikelijk.

Gegeven de grote mate van onzekerheid is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de verwachtingen voor 2024. TABS Holland zal zich ook het komende jaar blijven aanpassen aan de marktomstandigheden.

Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen en continueren onze strategische lijn: de klant voorop, op de kleintjes letten, hard werken en door middel van een uitgebreid assortiment, goede kennis en service als echte partner optreden voor klanten en leveranciers. Voor de middellange en lange termijn blijven wij van mening dat de verwachting vrij gunstig is, omdat de onderliggende behoefte naar bouw in het algemeen goed is.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Begin 2022 werden Hormes Bouwmaterialen, Houthandel Looijmans en Withagen Houtprodukten overgenomen en later in het jaar Alex van Gruijthuijsen. Begin 2023 werd KoningsBlaauw Houthandel toegevoegd aan het concern en in juni 2023 volgde De Jong Hout en Staalhandel. Door TABS Holland-breed gebruik te maken van de mogelijkheden die het bedrijf heeft door de combinatie van handelsbedrijven en groothandels, de beste systemen en best practices, bieden de bedrijven de klant maximale service.”

Toelichting op de resultaten
De omzet van TABS Holland daalde tot € 917 miljoen (2022: € 1.027 miljoen) en het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten tot € 46 miljoen (2022: € 88 miljoen).

Het resultaat na belastingen was € 36 miljoen (2022: € 67 miljoen). De schade die de TABS Holland-bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

Het aantal fte’s aan het einde van het jaar daalde van 1.708 naar 1.636.

De kosten zijn met name gestegen als gevolg van CAO-verhogingen en diverse prijsstijgingen in de markt, maar ook als gevolg van de acquisities, hogere kosten voor automatisering en eenmalige kosten voor verdere professionalisering van de organisatie.

De investeringen in 2023 bedragen € 39,2 miljoen ten opzichte van € 36,9 miljoen in 2022. Naast de twee acquisities is geïnvesteerd in verbetering van vestigingen en distributiecentra, investeringen in productiefaciliteiten, verschillende E-commerce platformen, zonnepanelen en diverse ICT projecten.

Dividend
Over 2022 is € 3,95 per aandeel aan dividend uitbetaald. Het voorstel is om ook over 2023 een dividend van € 3,95 per aandeel uit te keren.

/ / / / / / /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit veertien verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen, Koninklijke Jongeneel met 41 vestigingen en Hormes Bouwmaterialen, Alex van Gruijthuijsen, Houthandel Looijmans en De Jong Hout en Staalhandel, met elk één vestiging;
  • en de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), KoningsBlaauw Houthandel, RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten (HGPro), Centrop Houtimport, Withagen Houtprodukten, Trima, Houthandel Van Dam, en Astrimex (twee vestigingen).

Voor nadere informatie:
Bert van Veldhuizen (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234