Categories:

PERSBERICHT

Zaandam, 23 maart 2021

Verdere groei resultaten TABS Holland in 2020

.

  • Omzetstijging van 8,0% tot € 788 miljoen (2019: € 730 miljoen)

  • Operationele kosten (exclusief bijzondere posten) stijgen 10,1% ten opzichte van 2019

  • Netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten € 70,7 miljoen (2019: € 55,3 miljoen)

  • Nettoresultaat € 50,8 miljoen (2019: € 39,8 miljoen)

  • Resultaat per aandeel € 7,73 (2019: € 5,88)

  • Dividendvoorstel per aandeel € 3,95 (over 2019 is geen dividend uitbetaald)

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:
“2020 was in veel opzichten een opmerkelijk jaar. De Nederlandse economie beleefde de grootste daling van de productie sinds de oorlog, tegelijkertijd bleven de gevolgen van de coronacrisis voor een aantal bedrijven beperkt of was er juist sprake van groei. Zo kon de bouwsector doorgaan. Daarnaast profiteerde de bouwsector van een verschuiving van consumentenbestedingen van sectoren die rechtstreeks door de lockdown werden getroffen (zoals horeca en de reisbranche) naar investeringen in de eigen woning of tuin. Dat maakte dat de verkoopzijde van onze handel in 2020 opvallend goed was. Maar om op een goede manier aan die vraag te voldoen was het niet alleen een uitdaging omdat we onze bedrijfsvoering coronaproof moesten maken, ook de aanvoer van materialen was in een aantal productgroepen erg uitdagend. Sommige fabrieken van leveranciers gingen tijdelijk dicht, maar zeker de wereldwijde disbalans in vraag en aanbod voor sommige productgroepen leidde tot beschikbaarheidsproblemen en uitzonderlijke prijsbewegingen.
Dat effect is ook begin 2021 nog goed merkbaar.

TABS Holland heeft het jaar afgesloten met een mooi bedrijfsresultaat. Dit hebben we bereikt door in soms moeilijke omstandigheden onze klanten goed te blijven bedienen, door goed te schakelen met onze leveranciers, maar ook door intern goed samen te werken. Prestaties waar we trots op zijn.

In de rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw van 29 januari jl. wordt de verwachting uitgesproken dat de totale bouwproductie in 2021 met 3,5% zal afnemen. Bovendien wordt bij de herstel- en verbouwactiviteit een negatieve correctie verwacht vanwege de extra investeringen die in 2020 al zijn uitgevoerd. Op middellange termijn kan de bouw wel weer stevig de weg omhoog vinden, maar er zijn ook serieuze neerwaartse risico’s, zoals de doorwerking van de coronapandemie naar de economie.

Voor ons betekent dit enerzijds dat we de ontwikkelingen goed volgen en daarop zullen moeten acteren zoals we ook in het verleden hebben gedaan, maar anderzijds zullen we onze strategische lijn continueren: de klant voorop, hard werken en door middel van een uitgebreid assortiment, goede kennis en service als echte partner optreden voor klanten en leveranciers. TABS Holland staat er, ook in onzekere tijden.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven tot Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). In 2020 werden Woodimex International en Maasstad Hout en Plaat overgenomen. Door TABS Holland-breed gebruik te maken van de beste systemen en best practices, bieden de bedrijven de klant maximale service.”

Toelichting op de resultaten
De omzet van TABS Holland steeg tot € 788 miljoen (2019: € 730 miljoen) en het netto-omzetresultaat voor bijzondere posten tot € 70,7 miljoen (2019: € 55,3 miljoen). Het nettoresultaat was € 50,8 miljoen (2019: € 39,8 miljoen). De schade die de TABS Holland-bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

Het aantal fte’s steeg vanwege de toegenomen vraag en de overname van Woodimex en Maasstad van 1.497 naar 1.589. De kosten zijn enerzijds gestegen als gevolg van de omzettoename, maar ook als gevolg van uitgaven voor specifieke projecten en eenmalige uitgaven in het kader van COVID-19. De bankschuld is verder afgebouwd.
In 2020 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, door verbetering van vestigingen, maar ook de overname van Woodimex International en Maasstad Hout en Plaat en de aankoop van onroerend goed.

Dividend
Over 2019 is gegeven de onzekerheden als gevolg van het coronavirus besloten geen dividend uit te keren. Het voorstel is om over 2020 een dividend van € 3,95 per aandeel uit te keren.

/ / / / / / /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen, Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen en Maasstad Hout en Plaat met één vestiging;
  • en de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten (HGPro), Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam, Woodimex International en Astrimex (vier vestigingen).

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234