Categories:

Zaandam, 1 maart 2018

De directie van TABS Holland heeft het afgelopen jaar opnieuw stilgestaan bij de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarbij is geconcludeerd dat TABS Holland primair een handelsbedrijf is en de focus legt op het leveren van hout, plaat- en bouwmaterialen aan klanten in Nederland en België.
In het verlengde hiervan is vastgesteld dat de activiteiten van Houtindustrie Opmeer niet langer tot de kernactiviteiten behoren en is het besluit genomen deze activiteiten te verkopen. We zijn vervolgens met een aantal partijen in gesprek gegaan over een mogelijke overname van Houtindustrie Opmeer.

We zijn content u thans te kunnen informeren dat wij een akkoord hebben bereikt met een investeerder die bekend is met de markt en de activiteiten in Opmeer wil overnemen. Hiervoor heeft hij een nieuwe B.V. opgericht (Opmeer Kozijnen B.V.), waarin de activiteiten worden ondergebracht. Het bedrijf blijft daarmee zelfstandig opereren en zal in ieder geval bij aanvang niet worden geïntegreerd in een andere bestaande activiteit. De activiteiten van Houtindustrie Opmeer zijn per 1 maart 2018 door de koper overgenomen.

De overname behelst de projectportefeuille, de fabriek en het team van medewerkers, met uitzondering van het management. Wij bedanken Harry en Wendy Groot hartelijk voor de wijze waarop zij ruim 13 jaar het bedrijf hebben geleid.

Met vriendelijke groet,
TABS Holland N.V.

Anne Schouten—————René Olsthoorn
CEOCFO