Categories:

Zaandam, 21 augustus 2017

Resultaten TABS Holland eerste halfjaar 2017

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2017

  • Omzetstijging van 3% tot € 347,1 miljoen (H1 2016: € 337,4 miljoen)
  • Kostenniveau 4% hoger dan H1 2016
  • Operationeel resultaat stijgt met 5% naar € 22,8 miljoen (H1 2016: € 21,7 miljoen)
  • Nettoresultaat € 19,6 miljoen (H1 2016: € 18,5 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2016 licht gestegen. De cijfers van het eerste halfjaar 2017 zijn goed te vergelijken met die van 2016, de overgenomen bedrijven Koninklijke Jongeneel, Heuvelman, RET en Astrimex zijn in beide periodes volledig meegenomen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam verder toe door het herstel van de vraag in de bouw. In 2017 worden naar schatting 56.000 nieuwbouw-woningen gerealiseerd, dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2016. Dit is lager dan het stijgingspercentage in 2016 (12%). Het aantal verkochte bestaande woningen zit boven het niveau van voor de crisis. Hierdoor steeg vanzelfsprekend ook de verbouw- en renovatiemarkt. Waar de infrasector vorig jaar nog achterbleef, maakt die nu een inhaalslag.

De orderboeken van de bouwbedrijven groeien nog steeds. Enerzijds door het aanbod van werk, anderzijds door het tekort aan personeel. Dit laatste en een tekort aan bouwgrond zijn remmende factoren voor de groei van de productie. Terwijl in het gehele jaar 2016 de totale bouwproductie 7,6% toenam, zal dit in 2017 naar verwachting ongeveer 4% zijn. (ING, Kennis over de economie, Groei bouwproductie zwakt af, 5 mei 2017).

Bij TABS Holland wordt hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus is onverminderd op onze klanten gericht.”


Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 337,4 miljoen naar € 347,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Daarnaast hebben eenmalige baten en de significant lagere rentelasten het netto resultaat verder gestimuleerd.

De balans is ten opzichte van vorig jaar iets langer geworden, vooral als gevolg van stijging van de voorraad. Het aantal fte’s is eveneens licht toegenomen.

Ondanks de dividendbetaling van € 5,6 miljoen die in juni heeft plaatsgevonden is de bankschuld ten opzichte van vorig jaar met € 23,0 miljoen afgenomen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de ontwikkeling van de resultaten voor heel 2017. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

/          /          /          /          /          /          /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit 11 verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 45 vestigingen, twee Megamat vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen;
  • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen);
  • en timmerfabriek Houtindustrie Opmeer.
     

Voor nadere informatie:

Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234