Categories:

Persbericht
Zaandam, 26 augustus 2021

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2021

• Omzetstijging van 24% tot € 502 miljoen (vorig jaar: € 405 miljoen)
• Kostenniveau 11% hoger dan vorig jaar
• Operationeel resultaat stijgt met 88% naar € 68 miljoen (vorig jaar: € 36 miljoen)
• Nettoresultaat € 51,8 miljoen (vorig jaar: € 27,8 miljoen)

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland:
“De hectiek die eind 2020 in de markt speelde is in het eerste halfjaar van 2021 verder versterkt: de wereldwijde disbalans tussen vraag en aanbod is toegenomen met nog sterker stijgende prijzen en grotere beschikbaarheidsproblemen tot gevolg. De vraag van klanten was groot en door de stevige prijsverhogingen vanuit de inkoopmarkten was er op momenten sprake van hamster-gedrag. Het was, en is nog steeds, een grote uitdaging om aan de vraag van alle klanten te voldoen. Een groot compliment naar alle medewerkers van TABS Holland is dan ook opnieuw op z’n plaats, omdat er in soms lastige omstandigheden uitstekend werk is verricht om onze klanten maximaal te bedienen. Ook onze leveranciers en klanten willen we bedanken voor hun begrip en meedenken in deze bijzondere tijden.

Over het eerste halfjaar van 2021 heeft TABS Holland een bijzonder goed financieel resultaat, maar het zal duidelijk zijn dat een aanzienlijk deel hiervan non-recurring is als gevolg van de sterk gestegen inkoopprijzen. Liggende voorraden worden daardoor meer waard, maar dat effect is niet blijvend en op het moment dat de prijzen weer dalen zal het omgekeerde effect optreden. Daarnaast zijn de vooruitzichten – als we kijken naar bijvoorbeeld de meest recente EIB berichten – minder positief omdat bouwbedrijven te maken hebben met vertragingen in hun bouwproces als gevolg van onder meer beschikbaarheidsproblemen, hetgeen een negatief effect heeft op het rendement van hun projecten. Daarnaast drukken de extreme prijsstijgingen de rendementen van bouwprojecten in bepaalde gevallen nog verder terug. Op dit moment zijn er nog geen signalen waarneembaar waaruit blijkt dat de beschikbaarheidsproblematiek of de prijsontwikkeling op korte termijn significant wijzigt.

In z’n algemeenheid wordt er rekening mee gehouden dat het opheffen van de COVID-19 maatregelen in Nederland tot een correctie op de vraag leidt. Zo zullen consumentenbestedingen die het afgelopen jaar voor een deel naar de bouwsector zijn verschoven weer teruggedraaid worden. Maar ook de beschikbaarheidsproblemen in combinatie met de prijsstijgingen zullen een remmend effect hebben op de volumes in de bouwsector. Tenslotte maakt de sector zich ook nog altijd zorgen over de vraag of een nieuw kabinet voldoende mogelijkheden in de regelgeving gaat creëren om iets te kunnen doen aan de woningbouwtekorten.

Alles bij elkaar illustreert dit onzekerheid, die ontegenzeglijk invloed zal hebben op de omzetontwikkeling van TABS Holland. Dat neemt niet weg dat er binnen TABS Holland blijvend hard wordt gewerkt aan verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus blijft onverminderd op onze klanten en leveranciers gericht om in combinatie met interne verbeteringen een goede positie in de markt te krijgen en te houden.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 405 miljoen naar € 502 miljoen is het gevolg van zowel de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is als de prijsstijgingen. De bruto marge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is relatief beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Ook het nettoresultaat is verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
De balans is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, zowel als gevolg van de acquisitie van onroerend goed als de hogere waarde van het werkkapitaal, hetgeen vooral veroorzaakt is door de prijsstijgingen. Het aantal fte’s is met een kleine 7% toegenomen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn onzeker, zoals eerder in dit persbericht toegelicht. Het is dan ook niet mogelijk om een betrouwbare inschatting te doen voor de resultaatontwikkeling in de tweede helft van 2021, maar met zekerheid kan gesteld worden dat TABS Holland zich onveranderd zal blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten en leveranciers, waarbij we ook oog blijven houden voor kosten en werkkapitaal.

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.


/ / / / / / /
Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit negen verschillende bedrijven:
• de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen;
• de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (drie vestigingen).

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234