Categories:

Zaandam, 22 augustus 2016

Resultaten TABS Holland eerste halfjaar 2016

Sterke groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2016 door overname
 

  • Omzetstijging van 109% tot € 337,4 miljoen (H1 2015: € 161,4 miljoen)
  • Kostenniveau 108% hoger dan H1 2015
  • Operationeel resultaat stijgt met 105% naar € 21,7 miljoen (H1 2015: € 10,6 miljoen)
  • Nettoresultaat € 18,5 miljoen (H1 2015: € 7,4 miljoen)


Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2015 fors gestegen. Een groot deel van de stijging was te danken aan de overname van de bedrijven Koninklijke Jongeneel, Heuvelman, RET en Astrimex van Deli Building Supplies (DBS). Ook nam de vraag naar hout en bouwmaterialen toe door een duidelijk herstel van de vraag in de bouw. In 2016 worden naar schatting 55.000 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2015. Het aantal verkochte bestaande woningen zit al voor het tweede jaar in de lift, in het tweede kwartaal van 2016 werden 43.000 woningen verkocht, een kwartaalrecord sinds 2006. Hierdoor steeg vanzelfsprekend ook de verbouw- en renovatiemarkt. De utiliteitsbouw en de infrasector blijven nog achter. De orderboeken van de bouwbedrijven groeien ferm. Enerzijds door de aanbod van het werk en anderzijds door het verdwijnen van capaciteit in de afgelopen jaren. Terwijl in het gehele jaar 2015 de totale bouwproductie 8% toenam, zal de teller in 2016 naar verwachting op ongeveer 4% uitkomen.

Naast op de kosten en het werkkapitaal letten, wordt er bij TABS Holland ook hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus is onverminderd op onze klanten gericht.”
Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 161,4 miljoen naar € 337,4 miljoen is voornamelijk het gevolg van de overname van de DBS-bedrijven. Daarnaast is er sprake van omzetgroei door de toegenomen vraag in de markt. De brutomarge en de totale kosten zijn in het eerste halfjaar eveneens door beide factoren meer dan verdubbeld. Daarmee is een grote resultaatsverbetering gerealiseerd. Naast een resultaatsverbetering op geconsolideerd niveau is ook onderliggend sprake van verbetering van resultaten.

De balans is door de overname van vorig jaar langer geworden, maar in vergelijking tot de balansposities van de individuele bedrijven een jaar gelden is sprake van een kleine stijging van de voorraad en een daling van het debiteurensaldo. Daarnaast is het aantal fte’s licht gedaald.

Vooruitzichten
Vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van het bouwvolume doen we geen uitspraken over de ontwikkeling van de resultaten van geheel 2016. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

                                                                            / / / / / / /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven. De voormalige Deli Building Supplies-groep bestaat uit onder andere Koninklijke Jongeneel, een landelijke hout- en bouwmaterialenhandel met 46 vestigingen, waaronder twee Megamat vestigingen, en de importeurs Heuvelman Hout, RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten en Astrimex, gespecialiseerd in plafonds en wanden. De voormalige PontMeyer-groep bestaat uit PontMeyer, een landelijke hout- en bouwmaterialenhandel met 45 vestigingen, en de importeurs Centrop Houtimport, Trima en Houthandel Van Dam, en timmerfabriek Houtindustrie Opmeer.

Voor nadere informatie:
Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234