Categories:

Zaandam, 15 maart 2016

Resultaten 2015 Timber and Building Supplies Holland N.V.

TABS Holland N.V., voorheen PontMeyer N.V., groeit door overname en herstel van de markt

  • Omzetstijging van 48% tot € 421,6 miljoen (2014: € 284,8 miljoen)
  • Kostenstijging 39,6% ten opzichte van 2014
  • Operationeel resultaat voor bijzondere posten € 24,5 miljoen (2014: € 8,2 miljoen)
  • Nettoresultaat € 15,4 miljoen (2014: € 5,8 miljoen)

(In deze cijfers zijn de resultaten van de overgenomen bedrijven verwerkt per 1 september 2015)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van Timber and Building Supplies Holland:
“In 2015 groeide de economie met ongeveer 2% en zette het herstel van de bouwactiviteiten krachtig door. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat de totale bouwproductie over het gehele jaar een herstel laat zien van ongeveer 7%. Er was sprake van een inhaalvraag in vrijwel alle sectoren, maar met name in de nieuwbouw, renovatie en verbouw van woningen. Het herstel van de woningmarkt lag hieraan ten grondslag. Op jaarbasis stegen de huizenprijzen met 5%. In heel 2015 werden er door NVM-makelaars ruim 142.000 woningen verkocht, bijna 22% meer dan in 2014. De investeringen in nieuwe woningen lagen volgens het EIB ruim 24% hoger. De orderportefeuilles in de woningbouw en de utiliteitsbouw zijn toegenomen, in de grond-, weg- en waterbouw namen de orderportefeuilles licht af. Het aantal faillissementen daalde in 2015, deze trend zal in 2016 naar verwachting doorzetten.

Op 10 september jl. nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en fuseerden de bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Alle bedrijfsonderdelen hebben 2015 afgesloten met een mooie resultaatverbetering. Ondanks de overname lag de focus op de behoefte van de klanten, vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau. De medewerkers van TABS Holland hebben hard gewerkt en goed ingespeeld op het aantrekken van de markt. In 2016 gaan we door op de ingeslagen weg.


De strategie is het zelfstandig voortzetten van de individuele bedrijven en samenwerking in de backoffice. De bedrijven zullen blijven concurreren in de markten waarin zij opereren. We zijn blij met de loyaliteit van onze klanten.”

Toelichting op de resultaten
De overname van de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. door PontMeyer N.V. is per 10 september 2015 geëffectueerd. Om die reden zijn de cijfers van de Deli Building Supplies-bedrijven slechts voor vier maanden meegenomen in de jaarrekening van TABS Holland. Dit maakt de vergelijking van cijfers vanzelfsprekend moeilijk. De omzet steeg tot € 422 miljoen (2014: € 285 miljoen), een stijging van 48%. De autonome omzetstijging van de voormalige PontMeyer-bedrijven bedroeg 9,1%. Het operationeel resultaat voor bijzondere posten steeg tot € 24,5 miljoen (2014: € 8,2 miljoen). Het netto resultaat na belastingen was € 15,4 miljoen (2014: € 5,8 miljoen). Het totaal aan schades dat de TABS Holland-bedrijven leden door faillissementen van klanten was opnieuw kleiner dan het jaar ervoor.

De omzetstijging van de individuele bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s steeg vooral door de overname van 668 naar 1.400. De kostenstijging was door diverse efficiëntieslagen relatief laag. De overname van de aandelen van Deli Building Supplies is enerzijds gefinancierd door uitgifte van nieuwe aandelen en het aangaan van een achtergestelde lening en anderzijds door het opnemen van een grotere bankfinanciering. In totaal is voor een bedrag van € 12,5 miljoen aan nieuwe aandelen uitgegeven.

Dividend
De onderneming stelt voor om over 2015 geen dividend uit te keren.

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven. De voormalige Deli Building Supplies-groep bestaat uit onder andere Koninklijke Jongeneel, een landelijke hout- en bouwmaterialenhandel met 46 vestigingen, waaronder twee Megamat vestigingen, en de importeurs Heuvelman Hout, RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten en Astrimex, gespecialiseerd in plafonds en wanden. De voormalige PontMeyer-groep bestaat uit PontMeyer, een landelijke hout- en bouwmaterialenhandel met 45 vestigingen, en de importeurs Centrop Houtimport, Trima en Houthandel Van Dam, en timmerfabriek Houtindustrie Opmeer.

Voor nadere informatie:
Anne Schouten, telefoon: 075 – 6536 234
René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 214