Categories:

P E R S B E R I C H T
Zaandam, 22 maart 2022

Resultaten 2021 Timber and Building Supplies Holland N.V.

Verdere groei resultaten TABS Holland in 2021

  • Omzetstijging van 22,1% tot € 962 miljoen (2020: € 788 miljoen)
  • Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 9,4% ten opzichte van 2020
  • Netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten € 132,4 miljoen (2020: € 70,7 miljoen)
  • Nettoresultaat € 99,4 miljoen (2020: € 50,8 miljoen)
  • Resultaat per aandeel € 15,70 (2020: € 7,73)
  • Dividendvoorstel per aandeel € 4,75 (2020: € 3,95)

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:
“2021 was opnieuw een opmerkelijk jaar. In het algemeen kan gesteld worden dat de vraag
in de bouw, zeker op het gebied van woningbouw, groot is. Zoals ook in 2020 heeft onze
sector het geluk dat zij niet rechtstreeks getroffen is door beperkingen als gevolg van een
(gedeeltelijke) lockdown, maar indirecte effecten zijn er zeker wel geweest. Het meest
voelbare effect vond plaats in de eerste helft van 2021, waarin historische prijsstijgingen van
met name hout en plaatmateriaal gecombineerd werden met grote beschikbaarheidsproblemen. Voor veel producten was de wereldwijde supply chain verstoord geraakt en
daarmee was beschikbaarheid niet meer een vanzelfsprekendheid. De vraag van klanten was
groot en door de stevige prijsverhogingen vanuit de inkoopmarkten was er op momenten
bovendien sprake van hamstergedrag.

Een tweede COVID-19 gerelateerd effect is de beschikbaarheid van arbeidskrachten in de
bouw. Los van tijdelijke uitval als gevolg van COVID-besmettingen, waardoor het verzuim in
2021 hoger was dan voorgaande jaren, is het algemene gevoel dat een deel van de
buitenlandse arbeidskrachten die in het begin van de COVID-periode terug naar huis zijn
gegaan, niet zijn teruggekeerd naar de Nederlandse markt. Dat heeft een remmend effect op
de productie in de bouw.

Dit alles betekent dat er zowel stimulerende als remmende effecten in de markt aanwezig
waren die volgens de meest recente rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw
(EIB) voor geheel 2021 hebben geleid tot een overall groei van de bouwproductie van 2%.

TABS Holland heeft het jaar afgesloten met een uitzonderlijk bedrijfsresultaat. Het feit dat de
vraag in de markt goed was heeft daar uiteraard aan bijgedragen, maar de stijging van het
resultaat ten opzichte van vorig jaar wordt voor het grootste deel veroorzaakt door
eenmalige effecten, als gevolg van de sterk gestegen inkoopprijzen. Liggende voorraden
worden daardoor meer waard, maar dat effect is niet blijvend en op het moment dat de
prijzen weer dalen zal het omgekeerde effect optreden.
Het is niet altijd eenvoudig geweest om onze klanten in de bijzonder uitdagende
omstandigheden van het afgelopen jaar goed te blijven bedienen. We zijn dan ook trots op
de manier waarop alle medewerkers van TABS Holland zich hebben ingezet en het resultaat
dat we samen met klanten en leveranciers hebben bereikt.

In de rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw van januari jl. wordt de
verwachting uitgesproken dat de totale bouwproductie in 2022 met 5% zal toenemen. Wij
delen deze positieve verwachting niet, ook al is de onderliggende vraag in met name de
woningbouw erg goed. De hoge prijzen leiden tot een rem op de groei, maar ook de stikstof
problematiek is nog altijd niet opgelost, waardoor de afgifte van bouwvergunningen
opnieuw onder druk zou kunnen komen te staan. En zoals zoveel bedrijfstakken heeft ook de
bouw last van een gespannen arbeidsmarkt, waardoor de beperkte beschikbaarheid van
gekwalificeerde arbeid in de bouw een belemmering is voor verdere groei.
Tenslotte is het onvermijdelijk om stil te staan bij de situatie in Oekraïne. Naast het feit dat
hierdoor specifieke aanvoerstromen belemmerd of volledig geblokkeerd worden, neemt
hierdoor de onzekerheid in de maatschappij en de economie verder toe. Deze effecten zullen
eveneens met grote kans een remmend effect op de groei hebben.

Voor ons betekent dit dat we de ontwikkelingen goed zullen blijven volgen en daarop zullen
acteren, maar vooral zullen we onze strategische lijn continueren: de klant voorop, hard
werken en door middel van een uitgebreid assortiment, goede kennis en service als echte
partner optreden voor klanten en leveranciers. TABS Holland staat er, ook in onzekere tijden.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building
Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Begin 2022 werden Hormes Bouwmaterialen,
Houthandel Looijmans en Withagen Houtproducten overgenomen. Door TABS Holland-breed
gebruik te maken van de mogelijkheden die het bedrijf heeft door de combinatie van
handelsbedrijven en groothandels, de beste systemen en best practices, bieden de bedrijven
de klant maximale service.”

Toelichting op de resultaten
De omzet van TABS Holland steeg tot € 962 miljoen (2020: € 788 miljoen) en het nettoomzetresultaat voor bijzondere posten tot € 132,4 miljoen (2020: € 70,7 miljoen).
Het nettoresultaat was € 99,4 miljoen (2020: € 50,8 miljoen). De schade die de TABS
Holland-bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.
Het aantal fte’s steeg vanwege de toegenomen vraag en strategische investeringen van
1.589 naar 1.624. De kosten zijn enerzijds gestegen als gevolg van de omzettoename,
logistieke bewegingen die nodig waren om de beschikbaarheid op niveau te houden, diverse
prijsstijgingen in de markt (zoals energie), CAO verhogingen, maar ook als gevolg van
uitgaven voor specifieke projecten en eenmalige uitgaven in het kader van COVID-19.
De bankschuld is verder afgebouwd.
Ook in 2021 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, door verbetering van vestigingen en
distributiecentra, de productiefaciliteiten, verschillende E-commerce platformen,
zonnepanelen en diverse ICT projecten.
De balans is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, zowel als gevolg van de acquisitie
van onroerend goed als de hogere waarde van het werkkapitaal, hetgeen vooral veroorzaakt
is door de prijsstijgingen.

Dividend
Over 2020 is € 3,95 per aandeel aan dividend uitbetaald, mede als gevolg van de beslissing
om over 2019 geen dividend uit te keren.
Het voorstel is om over 2021 een dividend van € 4,75 per aandeel uit te keren.

/ / / / / / /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de
Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte
benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner
voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen, Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen en Hormes Bouwmaterialen en Houthandel Looijmans met elk één vestiging;
  • en de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten (HGPro), Centrop Houtimport, Withagen Houtproducten, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (drie vestigingen).

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234