Categories:

Persbericht
Zaandam, 26 augustus 2020

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2020

 • Omzetstijging van 5% tot € 405 miljoen (vorig jaar: € 386 miljoen)
 • Kostenniveau 8% hoger dan H1 2019
 • Operationeel resultaat stijgt met 18% naar € 36 miljoen (vorig jaar: € 31 miljoen)
 • Nettoresultaat € 27,8 miljoen (vorig jaar: € 23,5 miljoen)

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland:
“Het eerste halfjaar van 2020 is anders verlopen dan eind 2019 voorzien. We hielden rekening met effecten van stikstof en PFAS, maar het werd een voor een ieder onverwachte gedeeltelijke lock down van Nederland als gevolg van COVID-19. De invloed op onze bedrijfstak is wisselend: enerzijds werd het werken lastiger door de beperkingen die ontstonden, anderzijds ontstonden er mogelijkheden, die bij ons een positief effect hadden op de omzet. Wij hebben ons ingespannen om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen en ondanks haperingen in de aanvoer van bepaalde goederen omdat landen ‘op slot gingen’ is dat goed gelukt. Een groot compliment voor alle medewerkers van TABS Holland is hierbij op z’n plaats, omdat ‘de klanten gewoon blijven bedienen’ in deze periode alles behalve gewoon was en de inzet en het aanpassingsvermogen van onze mensen ‘buitengewoon’ te noemen is. We bedanken ook onze leveranciers en klanten voor hun flexibiliteit in deze periode.

Het eerste halfjaar van 2020 laat een goed resultaat zien, maar de vooruitzichten zijn – als we kijken naar bijvoorbeeld het persbericht van het EIB van 5 juni jl. over de crisismaatregelen in de bouw – minder positief. In z’n algemeenheid wordt er rekening gehouden met een krimp van de markt waarbij het moment waarop die zich aandient en de mate van teruggang kunnen variëren per deelmarkt. Daar staat tegenover dat er wordt gesproken over programma’s vanuit de overheid en aanpassingen van het stikstof beleid, die de bouw extra stimulansen moeten geven. De vooruitzichten illustreren vooral onzekerheid, die ontegenzeglijk invloed zal hebben op de omzetontwikkeling van TABS Holland.

Wat wel zeker is, is dat binnen TABS Holland blijvend hard wordt gewerkt aan verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus blijft op onze klanten gericht om in combinatie met interne verbeteringen een goede positie in de markt te krijgen en te houden.”

Toelichting op de resultaten van TABS Holland
De omzetstijging van € 386 miljoen naar € 405 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is enigszins beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Ook het nettoresultaat is verbeterd. De voorraad is beperkt gestegen. Het aantal fte’s is met 1% toegenomen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn onzeker, zoals eerder in dit persbericht toegelicht. Daardoor is het niet mogelijk om een betrouwbare inschatting te doen voor de resultaatontwikkeling in de tweede helft van 2020, maar met zekerheid kan wel gesteld worden dat TABS Holland zich onveranderd blijft inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal blijvend kritisch worden gevolgd.

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.


/ / / / / / /
Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit negen verschillende bedrijven:

 • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke
  Jongeneel met 42 vestigingen;
 • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de
  Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en
  Astrimex (vier vestigingen).

Voor nadere informatie:

René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234
René van ’t Hof, 075 – 6536 234