Categories:

Zaandam, 28 augustus 2018

Resultaten TABS Holland eerste halfjaar 2018

Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2018

  • Omzetstijging van 7% tot € 373 miljoen (H1 2017: € 347 miljoen)
  • Kostenniveau 8% hoger dan H1 2017
  • Operationeel resultaat stijgt met 18% naar € 27 miljoen (H1 2017: € 23 miljoen)
  • Nettoresultaat € 19,4 miljoen (H1 2017: € 19,6 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam verder toe door het herstel van de vraag in de bouw. In 2018 worden naar schatting 67.500 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2017. Dit is lager dan het stijgingspercentage in 2017 (14%). Het aantal verkochte bestaande woningen nam iets af ten opzichte van 2017, maar zit nog ver boven het niveau van voor de crisis waardoor er veel werk is voor de verbouw- en renovatiemarkt. De groei bij de infrasector zet door, mede door het toegenomen aantal nieuwbouwwoningen.

De orderboeken van de bouwbedrijven groeien nog steeds. Enerzijds door het aanbod van werk, anderzijds door het tekort aan personeel. Dit laatste en een tekort aan bouwgrond zijn remmende factoren voor de groei van de productie. Terwijl in het gehele jaar 2017 de totale bouwproductie 5,6% toenam, zal dit in 2018 naar verwachting ongeveer 4% zijn. (ING, Kennis over de economie, Bouwproductie evenaart top van 2008, 26 april 2018).

Bij TABS Holland wordt hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus is onverminderd op onze klanten gericht.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 347 miljoen naar € 373 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is enigszins beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Daar staat tegenover dat dit jaar geen eenmalige baten zijn geboekt, waardoor het netto resultaat ten opzichte van vorig jaar iets lager ligt.
De balans is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, vooral als gevolg van stijging van de voorraad. Het aantal fte’s is eveneens toegenomen.
In juni is dividend over 2017 uitbetaald, hiermee was een bedrag gemoeid van € 11,8 miljoen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de ontwikkeling van de resultaten voor heel 2018. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit 9 verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen;
  • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen).

Voor nadere informatie:

Anne Schouten en René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234