Categories:

P E R S B E R I C H T

Zaandam, 23 maart 2020

Resultaten 2019 Timber and Building Supplies Holland N.V.
Verdere groei resultaten TABS Holland in 2019

  • Omzetstijging van 1,4% tot € 730 miljoen (2018: € 720 miljoen)
  • Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 1,0% ten opzichte van 2018
  • Netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten € 55,3 miljoen (2018: € 49,5 miljoen)
  • Nettoresultaat € 39,8 miljoen (2018: € 32,7 miljoen)
  • Resultaat per aandeel € 5,88 (2018: € 4,83)
  • Het voorstel is om over 2019 geen dividend uit te betalen (2018: € 1,76)

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:
“Het zijn bijzondere tijden. In dit persbericht maken we melding van tevredenstellende resultaten over het afgelopen jaar, maar het voelt enigszins ongemakkelijk om terug te kijken naar 2019 terwijl op dit moment in Nederland verstrekkende maatregelen worden genomen die we nog niet eerder hebben meegemaakt. De impact hiervan op de economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder is niet goed te overzien. Wij monitoren de situatie op dagbasis en hebben verschillende scenario’s uitgewerkt waarin aandacht is voor de veiligheid van personeel en klanten, de supply chain en liquiditeiten.

De Nederlandse economie groeide in 2019 voor het zesde jaar op rij. Ook de bouwsector groeide afgelopen jaar gestaag verder, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat de groei in de bouw 4% was. De groeipercentages wisselden per segment. Toch was het beeld over 2019 niet alleen positief. Zo liep de vergunningsverlening voor nieuwbouwwoningen vanaf begin 2019 zichtbaar terug. In de tweede helft van 2019 nam dit effect verder toe, mede als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. De onzekerheid die stikstof en PFAS met zich meebracht heeft tot heftige reacties geleid, ook vanuit de bouwsector. Een belangrijke zorg is dat een terugval van het bouwvolume tot uitstroom van arbeidskrachten uit de branche zou kunnen leiden, waarmee de situatie voor langere tijd zou aanhouden.

In de rapportage van het EIB van 22 januari wordt de verwachting uitgesproken dat de groei van de totale bouwproductie in 2020 en 2021 stilvalt en in 2020 zelfs met 1% zal afnemen, maar we moeten er rekening mee houden dat er veel grotere bewegingen plaats gaan vinden.

Voor ons betekent dit enerzijds dat we de ontwikkelingen goed volgen en daarop zullen moeten acteren zoals we ook in het verleden hebben gedaan, maar anderzijds zullen we onze strategische lijn continueren: de klant voorop, hard werken en door middel van een uitgebreid assortiment, goede kennis en service als echte partner optreden voor klanten en leveranciers. TABS Holland staat er, ook in onzekere tijden.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Door TABS Holland-breed gebruik te maken van de beste systemen en best practices, bieden de bedrijven de klant maximale service. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en optimale samenwerking in de backoffice.”

Toelichting op de resultaten
De omzet van TABS Holland steeg tot € 730 miljoen (2018: € 720 miljoen) en het netto-omzetresultaat voor bijzondere posten tot € 55,3 miljoen (2018: € 49,5 miljoen). Het nettoresultaat was € 39,8 miljoen (2018: € 32,7 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s daalde van 1.508 naar 1.497. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De bankschuld is verder afgebouwd.

In 2019 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in ICT oplossingen.

Dividend
Gegeven de onzekerheid die het Corona virus alsmede de genomen maatregelen met zich meebrengen voor de economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder is het voorstel om over 2019 geen dividend uit te keren.
/ / / / / / /
Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen
  • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (vier vestigingen)

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234