Timber and Building Supplies Holland N.V. en haar bedrijven streven naar het vervullen van een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als onderdeel hiervan is Timber and Building Supplies Holland N.V. gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, en is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

Timber and Building Supplies Holland N.V. laat met het behalen van dit certificaat haar stevige energiebeleid zien, inclusief reductiedoelstellingen en -maatregelen. Timber and Building Supplies Holland N.V. participeert daarnaast bij initiatieven in de keten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.

Link:
Bedrijvenpagina van SKAO