Samen met onze leveranciers zorgen we er voor dat verpakking van kwetsbare producten recyclebaar wordt en verpakken we alleen wat nodig is. Zo dringen we de hoeveelheid verpakking terug tot wat er strikt noodzakelijk is.