Om circulair ingezet te kunnen worden moeten producten weer losmaakbaar zijn van het bouwwerk. Hiervoor moet bij inkoop en toepassing al goed gekeken worden naar hoe het product in de toekomst weer, zonder degeneratie, uit het bouwwerk gehaald kan worden en zonder afwaardering van waarde weer opnieuw gebruikt kan worden.