Binnen TABS Holland staat transparantie  hoog in het vaandel. Dat TABS Holland integer handelt zie je onder andere terug in haar zero tolerance beleid  aangaande corruptie en omkoping. Daarnaast bewaakt TABS Holland de vertrouwelijkheid van haarzelf en van haar handelspartners. Zij is dan ook gebonden aan de  Mededingingswet en bevordert hiermee eerlijke concurrentie. Tenslotte handelt TABS Holland in haar activiteiten altijd in de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving.