TABS Holland is er trots op dat ze aspirant status heeft op de PSO ladder. Daarmee laten we zien dat we kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden we ook leer-werk-plekken aan en bieden we BBL-opleidingen aan.